Grupa Hettich podsumowuje rok 2021 Osiągnięcia, trendy i wyzwania

Grupa Hettich, jeden z największych producentów okuć meblowych na świecie z siedzibą główną w Kirchlengern, osiągnęła w 2021 r. obrót w wysokości około 1,35 mld euro. Oznacza to wzrost obrotu o 26% w porównaniu do roku 2020.  Udział rynków zagranicznych wyniósł 74 procent. W 2021 roku Hettich zainwestował 79 miliony euro w nowe produkty, budynki i maszyny. Obecnie grupa Hettich zatrudnia na całym świecie ponad 7 400 pracowników, z tego ponad 3 700 w Niemczech.

A 11072

Fot.: Hettich

Od czasu założenia w 1888 roku rodzinne przedsiębiorstwo Hettich stale się rozwija. Hettich działa dziś lecz stale myśli o jutrze i o kolejnych generacjach. W minionym roku grupa Hettich zainwestowała w przyszłość 79 milionów euro. Inwestycje koncentrowały się głównie na nowych produktach, zwiększaniu mocy produkcyjnych i rozbudowie infrastruktury. Rozbudowano zakłady produkcyjne w Niemczech, Indiach i Chinach. Grupa Hettich rozrosła się także w wyniku zdobycia większościowych udziałów w firmach Kuhn – niemieckiej firmie zajmującej się produkcją drzwi przesuwnych oraz w firmie Actiforce z Holandii i Malezji, zajmującej się produkcją regulowanych biurek. “Wraz z nowymi członkami naszej rodziny oraz z naszymi kreatywnymi rozwiązaniami do biur, oferujemy naszym klientom jeszcze większy asortyment produktów do aranżacji biur przyszłości, zarówno w firmach, jak i w domowych home office” – mówi Groß. Ponad to grupa Hettich zyskała jeszcze jedną niespotykaną firmę. Hettich NewCo GmbH – nowo założona spółka – jest kierowana wspólnie przez osoby uczące się zawodu oraz kolegów, pracujących w Hettich, podnoszących swoje kwalifikacje.

Fot.: Hettich

Hettich troszczy się o osoby dotknięte konfliktem w Ukrainie

Wojna w Ukrainie także dotyka grupę Hettich ponieważ do czasu wybuchu wojny była ona aktywna biznesowo w obu objętych kryzysem krajach.  “Zdecydowanie potępiamy tę wojnę. Agresja militarna w stosunku do niepodległego państwa po dziesięcioleciach pokoju w Europie jest silnym ciosem dla nas wszystkich. Musimy jeszcze odczekać, żeby dokładnie zrozumieć skutki wojny dla mieszkających w Ukrainie ludzi i dla nas. Solidaryzujemy się z osobami z terenów objętych wojną i mamy nadzieję, że uda się uniknąć kolejnych cierpień.” – mówi Groß. Grupa Hettich podjęła szeroko zakrojone działania pomocowe dla Ukrainy. Jej pracownicy angażują się także w inicjatywy regionalne.

Hettich patrzy w przyszłość

Niedobór surowców i problemy z dostawami, duży wzrost kosztów czy niepewne restrykcje związane z pandemią będą nam nadal towarzyszyć.  “W całym łańcuchu procesowym oznacza to zarówno dla naszych dostawców czy partnerów, jak i dla nas oraz naszych klientów i odbiorców końcowych odpowiedzialne i zorientowane na znajdowanie rozwiązań podejście. Obciążeń, które pojawiają się w łańcuchu procesowym nikt nie może samodzielnie wziąć na swoje barki.” – podkreśla Schönfeld.

Hettich opiera się w swoich działaniach na całej sieci partnerów i dostawców, na których można polegać. Przedsiębiorstwo jest zdeterminowane aby wraz ze swoimi klientami stworzyć wyjątkowe rozwiązania do aranżacji mebli i wnętrz dla ludzi na całym świecie.  Z takim założeniem Hettich pełen wiary patrzy na ciągle wysoki popyt w 2022 roku. W wielu krajach mieszkańcy mają potrzebę upiększenia swoich domów i mieszkań. Sprzedaż online otwiera nowe możliwości. Powstają także nowe koncepcje miejsc pracy i nowe rozwiązania obejmujące pracę w domu. Zarówno megatrendy indywidualizacja, nowa praca, jak i urbanizacja oferują wiele nowych możliwości. A to wszystko dlatego, że w wielu krajach ludzie nadal ciągną do miast.

Jana Schönfeld, Dyrektor Zarządzająca Hettich Holding jest wdzięczna za wyjątkową współpracę i wspólne osiągnięcia 7400 pracowników oraz partnerów i klientów z całego świata. Fot.: Hettich

Zrównoważona ekonomia – działamy dziś z myślą o jutrze

Długoterminowym celem grupy Hettich jest połączenie sukcesu ekonomicznego z odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną. “Zrównoważony rozwój w dalszym ciągu jest na szczycie naszej listy priorytetów. Oznacza to w pierwszej kolejności przejmowanie odpowiedzialności za nas i za innych, a także odpowiedzialności za świat” – Schönfeld podkreśla znaczenie zrównoważonej ekonomii dla firmy Hettich. W kontekście odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwo wykazuje się troską o swoich pracowników. Zdrowe środowisko pracy oraz jej bezpieczeństwo mają dla nas ogromne znaczenie. Poza tym Hettich angażuje się w inicjatywy społeczne. “Wspieramy charytatywne inicjatywy naszych koleżanek i kolegów na całym świecie i datkami pieniężnymi i rzeczowymi dotujemy kształcenie, naukę oraz inicjatywy społeczne. – Groß wyjaśnia społeczną odpowiedzialność biznesu w Hettich.

Sascha Groß, Dyrektor Zarządzający Hettich Holding z optymizmem ocenia nowy rok oraz jego ciągle wysoki popyt. Fot.: Hettich

Szczególnie poważnie od dawien dawna Hettich traktuje odpowiedzialność za środowisko. W kontekście odpowiedzialności za środowisko i przyszłe pokolenia największy nacisk przedsiębiorstwo położyło na neutralność klimatyczną. Pod hasłem: “live sustainable” grupa Hettich pracuje nad tym, aby wszędzie tam gdzie to możliwe zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. “Sprawdzamy pod tym kątem już istniejące procesy oraz planujemy budowę nowych budynków i linii produkcyjnych zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju. Poza tym nasze trwałe produkty, spełniające najwyższe wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa, przyjazne dla środowiska i wydajne energetycznie służą środowisku oraz wszystkim naszym koleżankom i kolegom – kończy Schönfeld.

www.hettich.com 

O Hettich

Firma Hettich została założona w 1888 roku i jest obecnie jednym z największych producentów okuć meblowych na świecie. Każdego dnia ponad 7 400 pracowników w 80 krajach staje przed wspólnym wyzwaniem tworzenia inteligentnej techniki do mebli. Fascynujemy nią ludzi na całym świecie i jesteśmy cenionym partnerem przemysłu meblowego, hurtowni akcesoriów meblowych oraz producentów mebli. Marka Hettich to synonim kluczowych wartości, którymi są: jakość, innowacyjność, niezawodność oraz bliskość klienta. Pomimo swojej wielkości i globalnego zasięgu, Hettich pozostaje firmą rodzinną. Niezależnie od inwestorów budujemy przyszłość przedsiębiorstwa uwzględniając przy tym czynnik ludzki i zrównoważony rozwój. www.hettich.com